Auteur: Van Laarhoven Websites

Julianastraat

Bij de eerste officiële straatnaamgeving in Diessen in 1955 was het gemeentebestuur van mening dat deze voorname straat “naar onze regerend Vorstin genoemd dient te worden, dit tevens om daarmede levendig te houden het bezoek van Hare Majesteit Koningin Juliana aan deze gemeente op 7 september 1949.”

Lees verder