Beneficiestraat

Beneficiestraat

Deze straatnaam herinnert aan het voorheen hier gelegen Beneficiebos, in de volksmond vaak verhaspeld tot het Fietsenbos. Het was een vierkant moerassig warandebos van ruim 7 hectare, dat door wallen in verschillende vakken werd verdeeld. Het bos hoorde bij de Mijntjeshoef.

De Beneficiestraat is een zijweg van de Lage Haghorst (voorbij Lage Haghorst 9 linksaf). De naam herinnert aan het hier vroeger gelegen Beneficiebos. Het was een moerassig warandebos van ruim 7 hectare, door wallen stervormig opgedeeld in verschillende vakken. Het is 1759 aangelegd door de toenmalige eigenaar van Mijntjeshoef en deed waarschijnlijk dienst als jachtterrein waarvan de opbrengsten naar de kerk gingen. Een beneficie is een kerkelijke waardigheid met een bijbehorend vermogen, bijvoorbeeld een stuk grond dat jaarlijks een opbrengst oplevert voor de bediener van het beneficie. Na de vrede van Munster probeerde de katholiek gebleven bevolking in onze streken diverse kerkelijke bezittingen achter te houden voor de protestantse overheid. Dit gebeurde ook in Diessen met een studiebeurs, een beneficie en met de patronaatsweide van de cantorij van Hilvarenbeek, die in het Diessens Broek lag. Dat laatste legt een mogelijke link naar het Beneficiebos, mogelijk is dit aangelegd op die ooit verduisterde patronaatsweide. Op 19e-eeuwse kadasterkaarten is het warandevormige bos nog te zien, bij de ruilverkaveling van de jaren ’30 van de 20e eeuw is het verdwenen. De Beneficiestraat gaat na ca. 400 meter over in een zandweg die naar de Willekensdreef in het Diessens Broek leidt. 

Beneficiestraat 4

Beneficiestraat 4

Vanouds stond hier een oude boerderij die in de loop van de tijd een aantal keren is verbouwd. Nu is de boerderij verbouwd tot een dubbele woning.