De Aanstee

De Aanstee

Dit is van oudsher de benaming voor een akker vlak bij de boerderij. In Diessen kwam de naam op diverse plaatsen voor. De naam is eenvoudig te verklaren als akkerland ‘aan’ (= bij) de ‘stee’ (= boerderij).

Algemeen 

Het college stelde in 1993 voor om de straten in de nieuwbouwwijk Nieuwe Erven te vernoemen naar naoorlogse premiers. Deze straat zou de Den Uijlstraat gaan heten. De raad koos, op advies van de Heemkundige Kring, echter voor historische akkernamen.