De Bocht

De Bocht

Een ‘bocht’ was een omheind perceel. Het kon ofwel een akker zijn ofwel een (deel van een) weiland (namelijk het stuk waarin het loslopende vee kon worden opgesloten). De benaming kwam zowel op zich voor als in samenstelling als Molenbocht en Bochtgroese.

B&W stelden in 1993 voor om de straten in de nieuwbouwwijk Nieuwe Erven te vernoemen naar naoorlogse premiers. Eén van de straten zou Marijnenstraat gaan heten. De raad koos echter, op advies van de Heemkundige Kring, voor historische akkernamen, in dit geval De Bocht. Bij de concrete invulling van het plan bleek dit weggetje een zeer ondergeschikt karakter te krijgen: het is het weggetje tussen Gulden Akker 6 en 8 dat beide woningen ontsluit en daarnaast leidt tot een weinig gebruikte toegangspoort tot de schietweide van Gilde Sint Sebastiaan. Tegelijkertijd werd aan de andere kant van het plan een extra straat gepland tussen De Spie en de Gulden Akker, waarvoor nog geen naam was vastgesteld. Mede gelet op de vorm van deze straat achtte men hiervoor de naam De Bocht zeer geschikt. In feite is de straatnaam De Bocht dus een paar honderd meter verplaatst.