De Elders

De Elders

Dit is de oude kadastrale benaming voor deze omgeving. Waarschijnlijk afgeleid van de oude akkernaam ‘Ellaer’. De Elders maakt onderdeel uit van de nieuwbouwwijk ’t Schelleken (welke naam overigens is afgeleid van de oude akkernaam ’t Schildeken), die rond 1970 is aangelegd.

Huizen aan de Elders in aanbouw gezien vanuit de Waterstraat (1983)