De Opslag

De Opslag

De naam Opslag is al oud (1681: “Opslagh”) en betekent ‘onbebouwd stuk grond aan een stroompje’, hetgeen aardig overeenkomt met de situatie ter plaatse.

Deze weg ligt in het uiterste noordwestelijke deel van onze gemeente. Vlakbij, in Moergestel, gemeente Oisterwijk, ligt ook een Opslag. Dit is een zijweg van de Heizenschedijk. Aanvankelijk was het gewoon ‘Opslag’, maar sinds 2006 is het lidwoord ‘De’ officieel onderdeel van de straatnaam.

Vanaf circa 1918 is de woeste grond in De Opslag ontgonnen. In die tijd was hier ook een tabaksplantage, die het overigens niet lang kon bolwerken. Eind 20e eeuw is de omgekeerde beweging gemaakt en heeft de landbouw weer plaats gemaakt voor natuur(ontwikkeling).

Vogelkijktoren langs het kanaal bij De Opslag