De Spie

De Spie

Veel stukken grond hadden vroeger een onregelmatige vorm. Voor hooi- en weilanden was dat nog niet zo’n probleem, maar voor akkerland wel. Want hoe kreeg de boer zo’n ongelukkig gevormd stuk land fatsoenlijk geploegd? Het kwam nogal eens voor dat stukken grond een naam kregen die verband hield met hun vorm, bijvoorbeeld ‘De Spie’.

Het college stelde in 1993 voor om de straten in de nieuwbouwwijk Nieuwe Erven te vernoemen naar naoorlogse premiers. Deze straat zou de De Jongstraat gaan heten. De raad koos, op advies van de Heemkundige Kring, echter voor historische akkernamen.