Den Dries

Den Dries

Zoals Aanstee in Brabant de gebruikelijke naam was voor het akkerland bij de boerderij, was den Dries dat voor het weiland aan huis. Dries zou oorspronkelijk ‘uitgeputte akker’ betekenen. Zo’n akker werd een aantal jaren als weiland gebruikt, om later wellicht te worden omgezet in bouwland.

Algemeen

B&W stelden in 1993 voor om de straten in de nieuwbouwwijk Nieuwe Erven te vernoemen naar naoorlogse premiers. Deze straat zou de Biesheuvelstraat gaan heten. De raad koos, op advies van de Heemkundige Kring, echter voor historische akkernamen.