Deusonelaan

Deusonelaan

Deze straat ligt in de nieuwbouwwijk ’t Schelleken (welke naam is afgeleid van de oude akkernaam ’t Schildeken), die rond 1970 is aangelegd en waarvan de straatnamen zijn ontleend aan de historie van Diessen. Deusone is een oude naam voor Diessen.

In de 3e eeuw na Christus lieten Romeinse ‘soldatenkeizers’ munten slaan onder meer met het opschrift “Hercules Deusoniensis”. Verder wordt Deusone genoemd als locatie van een bloedige slag tussen Romeinen en Saksen in het jaar 370. Omstreden is of Deusone gelijkgeschakeld mag worden aan Diessen, feit is wel dat sinds 1970 elke 25 jaar het 16…-jarig bestaan van Diessen wordt gevierd.

Het gelijknamige tweewekelijkse dorpsblad is opgericht in 1969 en enkele jaren geleden ter ziele gegaan. Er is nog wel een judovereniging met de naam Deusone.