Eikenbeemd

Eikenbeemd

Diessen kende vroeger veel ‘beemden’: laaggelegen weidegronden langs de beek die zonder bemesting vruchtbaar waren doordat ze regelmatig overstroomden. Het vee dat op stal stond werd bijgevoerd met hooi uit deze beemden. ‘Eikenbeemd’ is echter geen historische, maar een (door de gemeente) bedachte naam.

Algemeen 

B&W stelden in 1993 voor om de straten in de nieuwbouwwijk Nieuwe Erven te vernoemen naar naoorlogse premiers. Deze straat zou de Van Agtstraat gaan heten. De raad koos, op advies van de Heemkundige Kring, echter voor historische akkernamen.