Emmastraat

Emmastraat

De gemeente koos in 1966 deze naam voor deze nieuwbouwstraat mede gelet op de ligging nabij de Wilhelminadijk. Koningin Emma (1858-1934) was de tweede vrouw van koning Willem III. Ze was moeder van de latere koningin Wilhelmina en van 1890 tot 1898 tevens regentes.

Emmastraat 1

Emmastraat 1

Tegenover de pastorie en de kerk ligt basisschool Sint Joseph. Na een lange ‘schoolstrijd’ tussen de inwoners van Haghorst en het gemeentebestuur van Diessen ging dat in 1939 overstag en stemde in met de bouw van de Aloysiusschool. De Tweede Wereldoorlog gooide echter roet in het eten. 

In 1950, twintig jaar na de eerste aanvraag, werd de school in gebruik genomen. In 1970 werd er een nieuwe school gebouwd en kreeg deze de naam Sint Josephschool. Meer over de school en het onderwijs op de Haghorst kun je lezen in het boek Haghorst ons Dorp.