Frankenstraat

Frankenstraat

De naam is in 1955 door het gemeentebestuur gekozen “omdat de situatie ter plaatse doet denken aan de zg. Frankische driehoek”. Met de term Frankische driehoek duidde men in die tijd de typische vorm van een oud-Frankisch dorpsplein aan. Inmiddels is de term evenwel achterhaald en wordt deze door de wetenschap niet meer gebruikt.

Frankenstraat 2

Deze fraaie langgevelboerderij is vergelijkbaar met het voormalige pand Lage Haghorst 12. Typerend voor deze boerderij is het Mansardedak (Franse kap) met daarin een hooiluik. In de voorgevel zitten rechte steekankers, een paneeldeur met bovenlicht en kruisvensters met bovenlicht en Louvreluiken. In het stalgedeelte zitten getoogde zes-ruitsstalramen, een kleine getoogde staldeur met bovenlicht en grote getoogde staldeur. Het dak is gedekt met verbeterde Hollandse pannen.

Frankenstraat 2

Frankenstraat 4

Deze langgevelboerderij boerderij is al eeuwenoud en vele malen verbouwd. 

Frankenstraat 4

Frankenstraat 6

Deze langgevelboerderijtje, gebouwd ca. 1925, is in de loop van de tijd een aantal keren verbouwd. Het is opgetrokken uit handvorm bakstenen. De vensters zijn deels vernieuwd en voorzien van Louvre luiken.  Ook de (paneel) voordeur is vernieuwd en voorzien van een bovenlicht. Het bovenste deel van het schilddak is gedekt met riet; de voet met rode oudhollandse pannen. Rondom de boerderij staan hoge Italiaanse populieren.

Frankenstraat 6