Gulden Akker

Gulden Akker

Deze uit de volksmond opgetekende akkernaam betekent ‘akker van het gilde’ (de guld) en lag aan de huidige Julianastraat (nabij huisnummer 12). Opmerkelijk is dat de oorspronkelijke (dialect)naam Gulden Ekker slechts voor het tweede deel is vernederlandst: hetzij Gilde Akker hetzij Gulden Ekker zou consequenter zijn geweest.

Algemeen 

B&W stelden in 1993 voor om de straten in de nieuwbouwwijk Nieuwe Erven te vernoemen naar naoorlogse premiers. Deze straat zou de Calsstraat gaan heten. De raad koos, op advies van de Heemkundige Kring, echter voor historische akkernamen.

Het weggetje tussen Gulden Akker 6 en 8 zou Marijnenstraat genoemd worden, hiervoor koos de raad conform suggestie van de Heemkundige Kring ‘De Bocht’. Bij de concrete invulling van het plan bleek het weggetje een zeer ondergeschikt karakter te krijgen en slechts te leiden tot een weinig gebruikte toegangspoort tot de schietweide van Gilde Sint Sebastiaan. De straatnaam De Bocht werd toen een paar honderd meter verplaatst naar een nog niet eerder geplande straat (zie De Bocht).