Heikant

Heikant

De naam Heikant is in de volksmond ontstaan en betekent zoiets als ‘buurtschap aan de rand van de heide’.

De Heikant is een buurtschap vanouds bestaande uit een tiental boerderijen, die er al eeuwen staan. In de meeste is thans geen agrarische activiteit meer. Een groot gedeelte van de gronden is thans in gebruik als boomkwekerij door hoveniers. 

Heikant 19a

Hier is een eierautomaat, waar men dagelijks verse kippeneieren kan kopen.

Heikant 16

Hier stond al in de 18e eeuw een boerderij. Omstreeks 1914 is die gesloopt, waarna er een nieuwe boerderij is gebouwd.

Heikant 23

Hier stond in de 19e eeuw een boerderij, die omstreeks 1910 is gesloopt. Er is toen geen woning meer gebouwd. Pas vanaf ca. 1958 is op deze plaats opnieuw bebouwing gekomen.