Heibocht

Heibocht

In verband met de geplande bouw van woningen in het binnengebiedje achter de horecazaken aan de St. Josephstraat moest de – deels al bestaande – ontsluitingsweg een naam krijgen. Gelet op de nabijheid van de Ontginningsweg en het feit dat het hier vroeger allemaal heide was, werd op voorspraak van de Heemkundige Kring de naam Heibocht gekozen.