Hekkedam

Hekkedam

Deze naam werd in 1981 gekozen uit de inzendingen vanuit de Haghorstse gemeenschap en is in de in onze streek gebruikelijke benaming voor de toegang tot een weiland. In 2006 werd deze straatnaam niet meegenomen in het straatnamenregister maar in 2014 gebeurde dat alsnog, nu echter zonder lidwoord.

De Ontginner

Tegenover de kerk staat een standbeeld van ‘d’n Ontginner’ gemaakt door Hans van Brunschot en geplaatst in 1994. Hij staat model voor de vele ontginners die zich op de Haghorst vestigden en met ‘bloed, zweet en tranen’ een bestaan wisten op te bouwen.

Haghorst is namelijk een ontginningsdorp dat geleidelijk gegroeid is toen er grootschalige ontginningen van woeste gronden plaatsvonden. Omstreeks 1918 werden de eerste pogingen ondernomen om landbouwbedrijven te stichten in De Opslag en Driehuizen. Deze pogingen hadden echter niet veel succes, omdat men de verkeerde landbouwmethoden hanteerde. In 1923 werd het Wilhelminakanaal voltooid waarbij op de Haghorst een ophaalbrug en een sluis (Sluis IV) werden gebouwd. Bij de sluis ontstond rond 1930 een nederzetting. 

Na 1928 kwamen nieuwe ontginners uit alle windstreken van Brabant, maar vooral uit Gilze en omgeving, naar Haghorst. Zij vestigden zich hoofdzakelijk aan beide zijden van het Wilhelminakanaal in de richting van Oirschot. Nu zijn dat de Ontginningsweg en de Wijnhovenstraat overgaand in de Kanaaldijk Noord. Deze ontginners hadden meer succes omdat ze wel de juiste landbouwtechnieken gebruikten. Aan de namen van de mensen die er wonen (of woonden) en aan de bouwstijl van de boerderijen is nu nog te zien dat Haghorst een echt ontginnersdorp is. De boerderijen die zij bouwden, waren meestal niet van het langgeveltype wat in de rest van Diessen en de Kempen wel gebruikelijk is. De ontginners vormden al snel een hechte gemeenschap, mede door hun ondernemerszin, pioniersmentaliteit en modernere landbouwopvattingen. Dit droeg bij aan het gevoel van onderscheid tussen oorspronkelijke bewoners van Diessen en de ‘vreemden van de hei’ zoals de ontginners van de Haghorst wel werden genoemd.

‘D’n Ontginner’ (Hans van Brunschot 1994)