Hesterboldstraat

Hesterboldstraat

Deze straat maakt onderdeel uit van de nieuwbouwwijk ’t Schelleken (welke naam is afgeleid van de oude akkernaam ’t Schildeken), die rond 1970 is aangelegd en waarvan straatnamen zijn ontleend aan de historie van Diessen. In een oorkonde uit 780 of 781 verklaart ene Hesterbald of Hesterbold dat hij en zijn vrouw een hoeve, met alles wat daarbij hoort, te Diessen aan de abdij van Echternach schenken.