Heuvelmansstraat

Heuvelmansstraat

Genoemd naar Johannes J. Heuvelmans (1858-1922), die van 1900 tot zijn dood burgemeester van Diessen was. Tot veler verrassing prefereerde de Commissaris der Koningin in 1900 niet gemeentesecretaris Norbert van Dijck, wiens familie al 55 jaar het burgemeestersambt vervulde, maar landbouwer Jan Heuvelmans, hetgeen tot langdurige vetes in het Diessense gemeentebestuur leidde.

Heuvelmansstraat nog onverhard

Algemeen 

Dit straatje was een zandpad, dat pas in de jaren ’90 van de vorige eeuw is verhard. Aan het einde, waar het uitkomt op de Laarstraat, stond aan de rechterkant van 1905 tot 1953 de jongensschool. Toen er in 1953 een nieuwe jongensschool aan de Molenstraat werd gebouwd, kreeg dit gebouw in de volksmond de naam ‘d‘Ouw Jongensschool’. Het deed hierna nog dienst als huishoudschool en gemeentewerkplaats. In 1981 werd het gesloopt, waarna er woningen werden gebouwd.

Oude jongensschool aan de Heuvelmansstraat