Holenweg

Holenweg

Dit is de oude volksnaam voor het zandpad dat voorheen liep van de huidige Beekseweg naar de Heuvelstraat. De naam is te verklaren uit het feit dat het een uitgesleten (=holle of ‘hole’) weg was tussen hoge akkercomplexen.