Hoogbocht

Hoogbocht

Deze straat in het nieuwbouwplan Heuvel is genoemd naar de gelijknamige akkernaam, ontleend aan een register uit 1681.

Algemeen

Enkele jaren voordat de kloostertuin in 1980 werd geëxploiteerd voor woningbouw, werd de Hoogbocht op het weiland tegen de buitenkant van de kloostertuin aangelegd. Deze straat werd tegelijk gerealiseerd met het zuidelijk deel van de Kruisberg. Met de bouw van het noordelijk deel van de Kruisberg, doorlopend in de Kerksingel, werden deze straten één woongebiedje: de baksteenbuurt.

In het kroniekje in deze DiessenApp bij Kerksingel ‘Baksteen 1981’ wordt verteld over de toegekende baksteenonderscheiding voor deze straat (met Kruisberg en gedeelte Kerksingel). Toen de ‘baksteenbuurt’ gereed was, waren er gemeenteraadsleden die ervan schrokken: zoveel bakstenen in een compacte planopzet. Burgemeester Reinders reageerde in 1981 hierop tegenover een journalist van Het Nieuwsblad van het Zuiden (nu Brabants Dagblad): “We hebben er bewust voor gekozen. Diessen had te weinig kom en een kom moet wat stevigheid hebben. We hebben hier de dorpse opzet goed bewaard. Het heeft de intimiteit van een oud vestingstadje als Heusden.” Dit beeld wordt versterkt door de rond lopende straatjes, verspringende gevels, in hoogte verspringende daken en verschillende warme baksteentinten, aldus het krantenartikel. 

Bijzondere objecten:

Seniorenwoningen 

Ouders woonden vaak tot hun overlijden in bij hun kinderen. Met de toenemende welvaart werden in de jaren zestig de eerste bejaardenhuizen gebouwd. Ze schoten als paddenstoelen uit de grond. De overheid verslikte zich erin. Het werd te duur om alle ouderen in bejaardenhuizen onder te brengen. Begin jaren zeventig leidde dit tot een snel groeiende bouw van geclusterde kleine bejaardenwoningen. Senioren konden hierin langer zelfstandig blijven wonen. Eind jaren zeventig werd de nieuwe trend om de senioren niet meer geclusterd te laten wonen. In nieuwe straten/wijken werden de seniorenwoningen geïntegreerd opgenomen tussen de eengezinswoningen. Dit is ook het geval in Kruisberg en Hoogbocht. De lage woningen zijn de seniorenwoningen. De veranderde woningmarkt is de leeftijdscategorie ‘senioren’ heel ruim gaan interpreteren. Zelfs oudere jongeren kunnen oudere huurders zijn.