Hooghuisweg

Hooghuisweg

Deze naam herinnert aan het voorname en zeer bekende stenen gebouw dat hier voorheen stond. Het Hooghuis werd vermoedelijk omstreeks 1350 gebouwd en is eind 18e eeuw afgebroken. Het wordt in verband gebracht met de H. Willibrordus en wordt genoemd als residentie van de rentmeesters die hier de belangen van de abdij van Echternach behartigden.

Deze weg begint in het Hoekje en loopt (het laatste stuk onverhard) over de Reusel door tot aan de Willekensdreef.

Hooghuisweg 4

Het Hooghuis stond nabij deze boerderij, sinds 1950 bewoond door de familie Habraken. De voormalige gracht was nog lang na het verdwijnen van het Hooghuis herkenbaar in het landschap en ook is er veel aardewerk opgegraven.

Het Hooghuis is eeuwenlang het voornaamste huis van Diessen geweest. Volgens de overlevering zou hier Willibrord zijn verblijf hebben gehad. Maar daar is geen enkel bewijs van. Mogelijk hebben de voogden van de abdij van Echternach er hun intrek gehad. In de 16e eeuw was het een slotje, compleet met gracht en ophaalbrug. Eind 18e eeuw is het afgebroken. Er zijn nu geen resten meer van te zien. Meer over de geschiedenis van het Hooghuis is te lezen in Hers en Geens dur Diessen deel18, pag. 35 t/m 46 ‘Diessens Hooghuis door de eeuwen heen’ door Jan van Helvoirt.

‘t Diessens Broek

Dit natuurgebied aan de noordkant van Diessen wordt gevormd door het dal van de Reusel. Via de Hooghuisweg of via  het Hoekje (voorbij nr. 16 rechtsaf) komt men in dit vogelrijke weidegebied. Vanaf 2010 volgt de Reusel hier weer zijn oude kronkelende loop van weleer. De aanliggende weilanden zijn afgegraven en hebben hierdoor een andere vegetatie gekregen, hetgeen de natuurwaarde alleen maar verhoogd heeft. Kortom: het is een prachtig wandelgebied geworden! In Hers en Geens dur Diessen, deel 17 (2009) in het hoofdstuk ‘De Reusel zal weer kronkelen in ’t Diessens Broek’ door Ad van Doormaal leest u meer over dit gebied.