Laarplein

Laarplein

Het zuidelijke deel van het dorp Diessen (omgeving rond de kerk) werd van oudsher D’n Heuvel genoemd, het noordelijke deel ’t Laar. Dit was de gemeenschappelijke weide tussen de huidige Echternachstraat, Laarstraat en Julianastraat (of eigenlijk iets ten zuiden daarvan). In 2021 kreeg dit pleintje tussen Willibrordusstraat en Docfastraat officieel de naam Laarplein.

’t Laar was gemeenschappelijk bezit van de dorpsgemeenschap (‘gemeint’) en wellicht ook de verzamelplaats voor het vee dat ’s ochtends uit de stallen kwam en naar de graasgronden werd gedreven. In de Franse tijd werden de gemeenten gevormd en werden deze in de meeste gevallen eigenaar van de gronden die tot dan toe gemeenschappelijk bezit waren. Zo werd de nieuw gevormde gemeente Diessen ook eigenaar van ‘t Laar. Als zodanig bouwde de gemeente vanaf midden 19e eeuw aan de zuidkant van de driehoek een aantal belangrijke gebouwen aan de huidige Julianastraat: aan de zuidkant van de straat het schoolhuis (nu modehuis De Laat, Julianastraat 30,) en aan de noordkant het gemeentehuis (bakkerij Van Hulten, nummer 33) en de veldwachterswoning (het karakteristieke huis op 35).

Vooraan links het voormalige gemeentehuis (nu bakkerij van Hulten) met daarachter de veldwachterswoning. Vooraan rechts het voormalige schoolhuis (nu modehuis De Laat

Het zuidwestelijke hoekje van ’t Laar bleef onbebouwd en daar ontstond, niet planmatig maar als restant van de oude gemeenschappelijke weide, een driehoekig pleintje tussen Docfastraat en Willibrordusstraat. In 2021 kreeg het pleintje op voorstel van de Stichting Erfgoed Diessen officieel de naam Laarplein.

Heilig Hartbeeld op het de plek van het huidige Laarplein
Laarplein in 2020, in 2021 kreeg het pleintje officieel een naam

Beeld Hercules

Beeld van Hercules die de Augiasstallen schoonmaakt door de loop van twee rivieren te verleggen. Gemaakt door beeldhouwer Hans van Eerd. De toen nog zelfstandige Rabobank Diessen schonk het kunstwerk in 1995 ter gelegenheid van haar 75-jarig jubileum aan de toenmalige gemeente Diessen. Op deze plek stond tussen 1926 en 1966 het H. Hartbeeld dat nu op de kruising Molenstraat-Rijtseweg staat. In 1977 stelde burgemeester Reinders tevergeefs voor om hier een beeld van een stier laten plaatsen, te maken door de lokale kunstenaar Arie Hoogendoorn.

Hercules (Hans van Eerd 1995)