Laarstraat

Laarstraat

Deze straatnaam herinnert aan ’t Laar, zoals vroeger het noordelijke deel van Diessen werd genoemd. Een noordelijke stukje van het oorspronkelijke Laar is bewaard gebleven als onbebouwd gebied: het driehoekige weiland tussen Echternachstraat en Laarstraat.

Aan het einde van de Laarstraat ligt aan de linkerkant een driehoekig weiland, het z.g. Klein Laar. Dit is de noordelijke punt van een oude dorpskern met driehoekige structuur en aanliggende langgevelboerderijen. De lange zijden werden gevormd door de Echternachstraat en de Laarstraat en zijn nog steeds omzoomd door eikenbomen. De basis van de driehoekige plaatse is door de aanleg en bebouwing van de Julianastraat niet meer herkenbaar en lag iets ten zuiden van het huidige wegtracé. Het voorheen open gebied met paden en drink- en brandkuilen is volgebouwd, op de noordelijke punt, het Klein Laar, na. 

Klein Laar. Links de Laarstraat, rechts de Echternachstraat

De structuur dateert van de 13e/14e eeuw en was een deel van de gemeint, waar het weiden van vee voor de ingezetenen was toegestaan. De structuur is ontstaan, doordat de op de hoge akkers verspreid liggende boerderijen verplaatst zijn naar de lagere gronden aan de rand van het oude akkercomplex en de rand van het beekdal. 

Laarstraat 16

In deze langgevelboerderij uit 1925, afgebrand in 1934 en toen opnieuw opgebouwd, de Laarhoeve genaamd, is thans een zorgboerderij gevestigd. Jongeren met een beperking bewerken hier het land. De producten worden in de boerderijwinkel verkocht. Voorheen stond hier het z.g. Groothuis: een boerderij, leerlooierij en stoffenwinkel. Achter de boerderij stond aan het Kerkepad van 1737 tot 1806 een schuurkerk. Omdat de Willibrorduskerk, de parochiekerk, door de Republiek gesloten was voor katholieke erediensten, werd een schuurkerk gebouwd, waar men heimelijk de erediensten verrichtte. Meer over deze boerderij is te lezen in Hers en Geens dur Diessen, deel 23 in het hoofdstuk ‘Van looierij tot zorgboerderij’ door Hans Schoenmaker.

Kerkepad

Dit Kerkepad was een pad voor bewoners van Haghorst naar de Willibrorduskerk. Aan de andere zijde van de Reusel lag van de 14e tot begin 19e eeuw de door een gracht omgeven Oude Pastorie, van ca. 1336 tot 1831 de woning van de Diessense pastoors van de Abdij van Tongerlo. Te zien aan de Willekensdreef is nog de Pastoorswouwer, een vijver waar vis in gekweekt werd.

Meer over De Oude Pastorie in Hers en Geens dur Diessen deel 19 in het hoofdstuk ‘De Oude Pastorie’ door Hans Schoenmaker.

Kerkepad bij de Laarhoeve

Laarstraat 12-14

Laarstraat 12 – 14

Gesplitste langgevelboerderij met muurankers met jaartal 1798. In de schuur bevond zich een leerlooierij. Tuin met beukenhaag voor het pand. Het oude woongedeelte van nummer 14 is intact, de stal (nr. 12) is omgebouwd tot woonruimte. Het geheel ligt tamelijk ver van de openbare weg.

Voormalige leerlooierij Laarstraat 12

Laarstraat 18

Deze langgevelboerderij dateert van 1913 met gevelsteen P.H. v. K. 1913. Deze boerderij ligt aan de noordpunt van het historische Laar, het zogeheten Klein Laar.