Lombartsstraat

Lombartsstraat

Genoemd naar Adriaan Jacobus Lombarts, in 1768 in Tilburg geboren. Hij was leerlooier van beroep en woonde op de hoek Julianastraat/Laarstraat. Toen Diessen in 1810 een zelfstandige gemeente werd hij de eerste maire ofwel burgemeester. Hij bleef burgemeester tot zijn dood in 1844.

Lombartsstraat 6

De oudste informatie over deze woonboerderij dateert uit 1663.

(Historische informatie over deze (woon)boerderij (Giel Evers en Netje van den Meijdenberg) in Hers en Geens dur Diessen, deel 23, blz. 35/36.)

Lombartsstraat 11 (en 9)

De oudste informatie over deze (woon)boerderij dateert uit 1660. In 1938 kocht Frans Hendrikx de boerderij om er met zijn vrouw Door te gaan boeren en een gezin te stichten. Rechts naast de woning stond een hoge schuur. Tussen boerderij en schuur lag de oprit. Deze had de familie Hendrikx niet alleen voor zichzelf. Er rustte een erfdienstbaarheid op. Twee boeren uit de Molenstraat (Van Helvoirt en Van Gils) hadden hier recht van overpad om op hun akkers te geraken. Ze konden hun gronden niet op een andere manier bereiken. Wanneer Hendrikx met zijn vrouw, met rondom hen spelende kinderen, op een zomerse zonnige voormiddag op hun gemakje op de stoep achter hun boerderij in de schaduw van de notenboom koffie zaten te drinken, kon er plotseling zomaar een trekpaard met achter zich een wagen dampende stalmest langs gesloft komen, de boer op een ‘droog’ plekje voor op de wagen, de leidsels losjes in de hand. Het door paardenhoeven opgewelde stof dwarrelde neer in Hendrikx’ koffie.

Hoge schuurvan de boerderij Lombartsstraat 11

Het lage woongedeelte van de oude boerderij was klein. Hendrikx’ gezin was groot. Rond 1960 besloot hij, mede in het besef dat hij de boerderij eens toch zou moeten verlaten, links naast zijn boerderij een burgerwoning (Lombartstraat 9) te bouwen. Het oude woongedeelte van zijn boerderij verbouwde hij tot kraamhokken voor zijn zeugen.

In 1975 bouwde zoon Wil de ouderlijke boerderij om tot woonboerderij. Jongste zoon Theo zette het agrarisch bedrijf voort en verplaatste het tegelijk naar de huidige Krekelshof, toen de westzijde van Hendrikx’ landbouwgronden. Nu zijn die bebouwd met woningen in de wijk Nieuwe Erven.

(Historische informatie over deze (woon)boerderij (Frans Hendrikx en Door Corstiaans) in Hers en Geens dur Diessen, deel 23, blz. 36.)

Lombartsstraat 33

In deze woonboerderij woont Frans van Frans van Frans van Gils. De laatstgenoemde Frans (1913) was een zoon van Jan van Gils. Alle vier generaties woonden op deze plek, de jongste Frans van Gils en zijn gezin nog steeds. De oudste Frans huwde enkele weken voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog met Dien van den Meijdenberg. Ze kregen zestien kinderen en hadden daarmee in de gemeente Diessen het grootste gezin – waar overigens geen prijs aan verbonden was. Frans nam de boerderij van zijn vader over, maar het boeren zat hem niet echt in het bloed. Hij verdiende zijn boterham vooral met handelen en sjacheren. Hij was een markante dorpsfiguur doordat hij van 1949 tot 1972 het huisvuil ophaalde voor en in de gemeente Diessen. 

Lombartsstraat 33

(Voor het grote verhaal over oudste Frans, zijn gezin en zijn vuilophaaldienst wordt verwezen naar Hers en Geens dur Diessen, deel 6, blz. 30.)