Meester Jacobsstraat

Meester Jacobsstraat

Deze straatnaam herinnert aan Alphons Jacobs, die gedurende 40 jaar onderwijzer was aan de openbare lagere school te Diessen. Daarnaast was Jacobs secretaris van de Jongelingen Congregatie van O.L. Vrouw. Meester Jacobs, die altijd vrijgezel is gebleven, leefde van 1858 tot 1922 en woonde samen met zijn eveneens ongetrouwde zus Mieke Jacobs in een huisje aan het Laar, op de plaats waar de Julianastraat in de jaren ’50 is doorgetrokken.

Algemeen

De Meester Jacobsstraat werd in 1966 aangelegd voor de bouw van nieuwe woningen, samen met de naburige Wethouder Roozenstraat. Opmerkelijk was dat deze nieuwbouw niet direct aansluit op de bestaande dorpskern, het tussenliggende gebied bleef agrarisch (en werd later alsnog volgebouwd).

Meester Jacobs 1858- 1922