Moleneind

Moleneind

Genoemd naar de Achterste Watermolen die hier eeuwenlang stond (zie voor de Voorste Watermolen Watermolenweg). Rond 1500 wordt vermeld dat er een watermolen stond op een stuk land genaamd ‘tgijsel’ en dat ‘daermen cooren maelt ende olij slaet’. In 1865 was de molen niet meer in gebruik.

Moleneind

De molenaar van de Achterste Watermolen mocht het water alleen ’s winters opstuwen in de Vloed. In het landschap is het hoogteverschil met de omgeving nog goed herkenbaar. Om de rest van het jaar ook te kunnen malen, was er naast de watermolen ook een slagmolen. Vanaf de watermolen liep als overlaat een kronkelend stroompje dat een paar honderd meter verder weer in de Reusel stroomde. 

Moleneind 2

Deze boerderij, vermoedelijk behorende bij de watermolen, bestond al  in de 19e eeuw. Er is weinig over bekend.

De Achterste Watermolen

Baarschot had eeuwenlang twee watermolens op het riviertje de Reusel: de Voorste Watermolen bij het bosgebied ’t Turkaa (zie bij Watermolenweg) en de Achterste Watermolen in het Moleneind. Deze stond aan de oostkant van de huidige brug over de Reusel. Al in de 15e eeuw is er sprake van deze watermolen, aanvankelijk onder de naam ‘Goed ter Molen’, later als ‘de Achterste Watermolen’. Waarschijnlijk is hij omstreeks 1860 afgebroken of ingestort. Vóór de ruilverkaveling, begin jaren ’70 van de vorige eeuw, was nog duidelijk te zien waar het water vroeger werd opgestuwd. De weilanden aan de zuidkant van het Moleneind, aan de bovenloop van de Reusel, hadden aan de west- en oostkant hogere wallen, die het water tegenhielden. In de volksmond werden deze weilanden De Vloed genoemd. Over beide wallen liep een zandweg. Het oostelijke pad, dat naar de Herdgang (behorend bij landgoed De Utrecht) liep, heette vanouds de Molenweg. Het westelijke pad, dat niet meer bestaat, liep in het verlengde van de huidige Gijselstraat in zuidelijke richting door naar de Heikant. De Reusel is hier rechtgetrokken. Men is voornemens de rivier hier weer te laten meanderen. De brug wordt verplaatst. (Meer over bosgebied De Hertgang in Hers en geens dur Diessen deel 11 in het hoofdstuk ‘De Hertgang, oud cultuurland tussen Baarschot en Dun’). 

Moleneind overstroming

Moleneind 4

Ook deze boerderij was er al in de 19e eeuw. Vermoedelijk behoorde hij met boerderij Moleneind 2 bij de watermolen. Er is weinig over bekend.

Moleneind 8

Dit boerderijtje dat een eind van de doorgaande weg staat, dateert zeker van vóór 1843.

Moleneind 8