Ontginningsweg

Ontginningsweg

Deze weg dankt zijn naam aan de grote ontginningen, waar hij doorheen loopt. Na de aanleg van het kanaal kwam de ontginning van het noorden en oosten van Haghorst in een stroomversnelling. De betere aan- en afvoer door het kanaal, lage grondprijzen en aantrekkelijke financieringsmogelijkheden lokten rond 1923 de eerste ontginners uit Gilze-Rijen en omgeving naar Haghorst.

Lage grondprijzen en aantrekkelijke financieringsmogelijkheden hadden grote aantrekkingskracht op jonge boeren die in hun eigen omgeving geen mogelijkheden hadden om een boerderij te stichten. Bekende namen van ontginners die zich in die tijd aan de Ontginningsweg vestigden, waren Jansen, Donkers, van de Wiel, van Bijsterveldt, Vugs, Van de Meijdenberg en Thomassen. De bouwstijl van een aantal boerderijen is afwijkend van het in Diessen en de Kempen gebruikelijke langgeveltype boerderij. 

Ontginningsweg 32

Deze langgevelboerderij is ca. 1930 gebouwd.   De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen, met muizentand en een rollaag ter hoogte van de dorpels. De raamdorpels zijn van hardsteen. Oorspronkelijk zaten in de voorgevel schuifvensters met een vierruits deel onder en een bovenlicht met glas in lood. In het oorspronkelijke stalgedeelte zitten getoogde zes-ruitsstalramen, een getoogde staldeur een grote schuurdeur. Het zadeldak is gedekt met zwarte Muldenpannen.

Ontginningsweg 32

 

Ontginningsweg 34

Deze kortgevelboerderij is ca. 1930 gebouwd. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen met een rollaag ter hoogte van de raamdorpels. In de voorgevels zitten schuifvensters met luiken en een vierruits bovenlicht, een paneeldeur in een kleine portiek met betonnen latei. In de rechterzijgevel zitten een halfvenster en een schuifvenster. Het zadeldak op het woongedeelte is gedekt met opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Het dak van het iets bredere en hogere stalgedeelte is gedekt met leien. 

Ontginningsweg 34

Ontginningsweg 11

Deze boerderij is, net als de boerderij op Ontginningsweg 36, qua bouwstijl erg afwijkend van de traditionele langevelboerderijen in Diessen en de Kempen. Het woonhuis heeft een mansardedak (Franse kap), een hoog tussendeel met een lessenaardak en grote hoge, stal met een wolfdak. Het dak van het woonhuis is gedekt met betonpannen en het stalgedeelte met zwarte en rode Muldenpannen. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen met een rollaag onder de dorpels, gele sierbanden en een sierlijst bij de goot. In de voorgevel zitten rechte steekankers, schuifvensters en een paneeldeur onder een getoogde rollaag en cement boog. In de rechter zijgevel zit een halfvenster. Het woonhuis heeft een houten goot op klossen. In de stal zitten getoogde zesruits stalramen, een schuurdeur met bovenlicht en een staldeur. 

Ontginningsweg 11

Ontginningsweg 36

Ontginningsweg 36

Deze boerderij komt qua bouwstijl veel overeen met de boerderij op Ontginningsweg 11. Het woonhuis van deze boerderij heeft een mansardedak (Franse kap), een hoog tussendeel met een lessenaardak en grote hoge, stal met een wolfdak. 

Het dak van het woonhuis is gedekt met asbestleien en het stalgedeelte met zwarte Muldenpannen. 

Ontginningsweg 36 voorzijde

De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen met een rollaag onder de dorpels, gele sierbanden en een sierlijst bij de goot. In de voorgevel zitten schuifvensters en een paneeldeur onder een getoogde rollaag en cement boog. In de rechter zijgevel zit een halfvenster. Het woonhuis heeft een houten goot op klossen. In de stal zitten een zesruits stalraam, een schuurdeur met bovenlicht en twee staldeuren. 

Ontginningsweg 15

De kortgevelboerderij is gebouwd omstreeks 1925 en verbouwd in 1975. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen met mooi reliëf siermetselwerk boven de vensters en de voordeur en rollagen. In de gevel zitten vierruitsvensters met een klepraam en een vernieuwde voordeur met gedeeld bovenlicht. Het schilddak is gedekt met rode Muldenpannen. Het bakhuis naast de boerderij is gedekt met zwarte Tuile du Nord pannen.

Ontginningsweg 15

Ontginningsweg 17

Ontginningsweg 17

Deze boerderij is gebouwd omstreeks 1930 en was identiek aan de boerderijen op Ontginningsweg 17 en 36. De boerderij is inmiddels ingrijpend verbouwd, waardoor alleen de voorgevel van het woonhuis min of meer de oorspronkelijke stijl heeft. 

Ontginningsweg 34

Zorgboerderij en opfokbedrijf Donkhorst biedt dagbesteding aan mensen met een beperking. De Stichting Huifbed-Rijden Dokhorst biedt aangepast paardrijden aan op de zorgboerderij.

Ontginningsweg 40

Deze langgevelboerderij is gebouwd in de periode 1925-1930 en vergelijkbaar met de boerderij op Emmerseweg 5 en Lage Haghorst 5.  De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen met een sierlijst bij de goot. In de voorgevel zitten vensters Louvre luiken, een vernieuwde voordeur, een getoogde schuurdeur en getoogde zesruits stalramen. Het zadeldak is gedekt rode verbeterde Hollandse pannen. De uitgetimmerde goot ligt op klossen. 

Ontginningsweg 40