Pastoor Jilesenstraat

Pastoor Jilesenstraat

In 2008 werden de straten in de nieuwbouwwijk De Welder op voorstel van de Kommissie KleineKern Haghorst vernoemd naar pastoors van de parochie Haghorst. J.A. Jilesen (1918-1997) trad in 1964 aan als pastoor. Onder zijn leiding werd een nieuwe school gebouwd en werden de kerk en de pastorie flink opgeknapt. In 1972 vertrok Jilesen als pastoor naar Oirschot. Hij overleed in 1997.

Pastoor Jilesen