Raapsteel

Raapsteel

In 2010 werden acht straten in het nieuwbouwplan Vroonacker III genoemd naar ‘vergeten groenten, zonder achtervoegsels als –straat of -laan’. Dit was een idee van de eerste groep toekomstige bewoners, die zich hierbij lieten inspireren daar het volkstuincomplex dat hier lag en moest wijken voor de woningen. Raapsteel (Brassica) is een groente waarvan het jonge blad en de bladstelen gegeten worden. 

Raapsteel