Schutweg

Schutweg

Vroeger maakte dit gebied deel uit van de gemeijnt: de woeste grond die gemeenschappelijk eigendom was en ook collectief werd gebruikt. Hier stond ook de schutskooi, waar eenieder vee dat zonder toestemming op zijn eigen land of op gemeenschappelijke grond liep, naartoe werd gebracht. Een andere verklaring is dat de Schutweg het water ‘schutte’ ofwel tegenhield dat naar de aanliggende vloeiweide werd gebracht.

Aan de Schutweg is een van de grootste Diessense bedrijven gevestigd: ingenieursbureau Heemskerk B.V., werkzaam in de melkveesector, op gebied van fokkerij, verzorging, voeding en gewassen.

Voormalige vloeiweide

De gemeente Diessen liet begin 20e eeuw in het gebied tussen Beerseweg, Emmersweg en Schutweg een vloeiweide aanleggen. Het water werd vanaf de Reusel aangevoerd door de Weterloop ofwel Wederloop. 

Voormalig kadaverhuisje

Voormalig kadaverhuisje

Op het driehoekig, met bomen begroeid stukje grond waar Emmerseweg, Schutweg en Oirschotsedijk samenkomen, stond vroeger een kadaverhuisje. Hier brachten de boeren hun dode dieren naartoe die dan werden opgehaald door het destructiebedrijf in Son.

Overdekte oefenruimte Taxandria

Deze manege is in 1980 door de leden van Rijvereniging Taxandria met eigen handen gebouwd. Ook het onderhoud wordt door de leden zelf gedaan.