Sprenkeleind

Sprenkeleind

Dit is de oorspronkelijke benaming voor de hoek Molenstraat-Lombartsstraat. De oudste vermeldingen van de naam dateren uit de 15e eeuw. ‘Sprenkel’ verwijst naar ‘kleine waterloop’ en het element ‘-eind’ betekent dorpsuitbreiding (net als ‘–kant’ en ‘–hoek’).

Algemeen

Langs het historische Sprenkeleind liep een waterloopje dat onder de Molenstraat doorging en in de Reusel uitmondde.

Het college stelde in 1993 voor om de straten in de nieuwbouwwijk Nieuwe Erven te vernoemen naar naoorlogse premiers. Deze straat zou de Lubbersstraat gaan heten. De raad koos, op advies van de Heemkundige Kring, echter voor historische toponiemen.