Theresiastraat

Theresiastraat

Aldus genoemd naar het voormalige St. Theresiagesticht, dat in 1883-1888 is gebouwd voor de Zusters van Liefde  van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Het klooster en de nonnen speelden een eeuw lang een belangrijke rol in Diessen, vooral in het onderwijs.

Pad rechts naast Theresiastraat 2

Dit pad geeft toegang tot de voormalige kloostertuin. (zie Van Wettenstraat in deze Diessenapp.)

Pad nast Theresiastraat

De Eenhoorn / Benjamin

De Theresiastraat loopt over de plaats waar van 1888 tot 1986 het klooster stond van de Zusters van Liefde van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. De lege plek die ontstond na de sloop van het klooster werd ingevuld door de bouw van: een medisch centrum, een dienstencentrum en elf aanleunwoningen in één bouwcomplex gerealiseerd rondom een patio. Bouwstijl: Bossche School (als in gedeelte Kerksingel en Kruisberg). Eind 1987 werd de nieuwbouw in gebruik genomen. Aan de overzijde van de straat werden eveneens bejaardenwoningen gebouwd (de even nummers 2 t/m 12). Het medisch en dienstencentrum vormden samen het Steunpunt met de naam De Eenhoorn. Burgemeester Reinders pleitte uitdrukkelijk voor die ‘fantasienaam’, omdat hij per se niet wilde dat de naam zou herinneren aan het verdwenen klooster. 

Door de bouw van het Medisch Centrum Diessen in 2017 verviel de functie in de Eenhoorn voor een groot deel. De eisen van de tijd, en nieuwe maatschappelijke inzichten en behoeften gaven een draai aan de bestemming van het geïntegreerde woon/welzijnscomplex. De elf seniorenwoningen zijn verbouwd. Vanaf april 2020 hebben elf jongvolwassenen met lichamelijke en/of verstandelijke beperking er hun intrek genomen. Het voormalig Steunpunt De Eenhoorn geeft ruimte aan sociale en maatschappelijke functies. De stichting Benjamin – voor de jongerenhuisvesting – en stichting De Diessense Eenhoorn in het dienstencentrum gaan er in een geïntegreerde aanpak de kracht van kleinschaligheid verder versterken. Het complex behoudt de naam De Eenhoorn en bestaat uit twee delen: Benjamin en De Diessense Eenhoorn. 

De huisnummers aan Kerksingel en Theresiastraat van de elf voormalige seniorenwoningen zijn verwijderd. Voor de jongerenhuisvesting zijn de nummers naar binnen gegaan. Benjamin heeft huisnummer 9; het dienstencentrum 11. 

(Meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van het Diessense klooster in Hers en Geens dur Diessen, deel 15, blz. 70 t/m 82.)

Kunstwerk Eenhoorn

Het bronzen kunstwerk Eenhoorn dat voor de ingang van het gelijknamige complex staat werd in 1987 vervaardigd door de Vlierdense kunstenaar Joep Coppens. Het staat symbool voor de hulpverlenende instanties die in het gebouw De Eenhoorn verenigd zijn, om gezamenlijk dienstbaar te zijn aan de Diessense gemeenschap. 

Eenhoorn (Joep Coppens 1987)

Zwart hekwerk (bij de Eenhoorn)

De plaats binnen het zwarte hekwerk is de ontmoetingsplek voor de jongeren die in het Eenhoorncomplex wonen – de Benjamintuin. In het zonnetje even chillen in hun eigen tuintje. 

Pastorietuin

De houten omheining langs de parkeerplaatsen schermt de achterzijde van de pastorietuin af.

Links naast Theresiastraat 12

Achter de deur in deze eindgevel van de Willibrordussschool (zie kroniekje over deze school bij Molenstraat in deze DiessenApp) opende de bibliotheek Hilvarenbeek in 2016 De Boekenhoek. De Boekenhoek is het uitleenpunt voor senioren. Deze bibliotheekvoorziening is één keer per week geopend en wordt volledig bemand door een team van betrokken vrijwilligers.

Oorlogsmonument aan de Theresiastraat