Tongerloseweg

Tongerloseweg

In de volksmond stond deze weg bekend als Grote Dijk maar in 1955 vernoemde de gemeente deze naar de abdij in het Belgische Tongerlo, die eeuwenlang een band had met Diessen. In de 13e eeuw nam de abdij van Tongerlo beetje bij beetje de functie van de abdij van Echternach over voor wat betreft de zielzorg in Diessen en leverde hier de pastoors, tot 1830.

In de jaren ’20 van de 20e eeuw werd de weg van Diessen naar Baarschot verhard met in het Belgische Overpelt gekochte hoogovenslakken. Na de oorlog werden de slakken verwijderd en vervangen door klinkers.

Tongerloseweg nog onverhard met molen De Heibloem

In april 2021 snoepte de Molenstraat een stukje van de Tongerloseweg af. Op de grens van Diessen en Baarschot werden drie nieuwe woningen gebouwd, als uitvloeisel van een ingewikkeld bestemmingsplan waarbij maar liefst zes locaties in onze gemeente zijn betrokken. Eigenlijk zouden deze nieuwe huizen een adres aan de Tongerloseweg krijgen, maar omdat ze ten noorden van de al bestaande nummers 1 respectievelijk 2 komen, kan dat niet. Om een grootschalige hernummering van de adressen aan de Tongerloseweg te voorkomen, heeft de gemeente de Molenstraat een stukje verlengd zodat de nieuwe huizen een adres aan die weg krijgen. De (Diessense) Molenstraat heeft dus een stukje van de (Baarschotse) Tongerloseweg afgesnoept, met andere woorden: Diessen annexeerde een stukje Baarschot!

Tongerloseweg 5

Deze langgevelboerderij is gebouwd omstreeks 1826 door molenaar Cornelis van Gijsel. In dezelfde tijd bouwde hij ook windmolen De Heibloem waarvan de romp nog in het tegenoverliggende straatje De Heibloem staat. In 1939 brandde de boerderij af en is daarna weer herbouwd. In de schuur is vanaf 1949 tot eind jaren ’60 een houtzagerij geweest. Later is het pand verbouwd tot woonboerderij. (Meer in Hers en geens dur Diessen deel 5 in het hoofdstuk ‘Molen de Heibloem en zijn mulders’).

Tongerloseweg 5 in 1984

Tongerloseweg 11

Hier stond voorheen een boerderij met de voorgevel naar de weg. Deze is intussen gesloopt en heeft plaats gemaakt voor een nieuwe woning. Ook het bakhuis (links van het huis) is gesloopt en heeft plaats gemaakt voor nieuwbouw.

Tongerloseweg 13

Tongerloseweg 13 in1985

Vlak vóór deze gerenoveerde langgevelboerderij (gebouwd ca. 1910) liep vóór de ruilverkaveling van de jaren ’70 van de vorige eeuw een zandweggetje in noordoostelijke richting naar de vroegere watermolen. Hierlangs stond een boerderij, die al in 1737 bestond. In het begin van de twintigste eeuw woonde hier Peerke Bie. Hij was imker en de vader van Driekske Bie, de grondlegger van de later bekende Peugeotgarage in Diessen. Ca. 1914 brandde de boerderij af door blikseminslag. De familie Vingerhoets verhuisde toen naar het Hoekje in Diessen (huidige Echternachstraat). Zo’n honderd bijenkorven gingen mee. Vóór de oude boerderij is een nieuwe gebouwd met de voorgevel langs de weg. Het is nu een woonboerderij. 

Tongerloseweg 18

Deze langgevelboerderij is omstreeks 1850 gebouwd en omstreeks 1980 verbouwd en later gesplitst in twee woningen. 

Tongerloseweg 16-18 in 1985

Tongerloseweg 20

Hier stond tot 1967 een kleine boerderij met potstal. De bewoner werkte nog lang in de twintigste eeuw met een koe of os als trekdier, hetgeen in de negentiende eeuw gebruikelijk was. Na de sloop in 1967 is de boerderij niet meer opgebouwd. Zo’n vijftig meter westwaarts is toen een nieuwe woning in landhuisstijl gebouwd. 

Tongerloseweg 17

Deze langgevelboerderij moet al vóór 1839 gebouwd zijn. In de oorlog (oktober 1944) is de boerderij  afgebrand door een ongeluk in de keuken van de Engelse soldaten die hier ingekwartierd waren. In 1950 is de boerderij weer herbouwd.

Brug over de Reusel

Enkele jaren geleden is deze brug op initiatief van de inwoners van Baarschot en in goede samenwerking met de gemeente voorzien van nieuwe leuningen van cortenstaal. Aan de ene zijde is te zien waar Baarschot zo trots op is: het melkvee en aan de andere kant de oude watermolen(s). Daarnaast zijn er in dit ontwerp van de Diessense kunstenaar Ton Derks nog diverse details in de brug verwerkt: al met al een mooi staaltje werk!

Het Miet van Doormaal-van Roovertbankje

Rechts van de brug langs de Esbeeksedijk staat achter een heggetje een picknickbank, die de naam draagt van de in Baarschot in 1914 geboren Miet van Doormaal-van Roovert.  Deze bank kreeg in augustus 2020 haar naam bij haar 105e verjaardag.

Miet van Doormaal-van Roovert bij haar 100e verjaardag, 20 aug. 2014
Miet van Doormaal – van Roovert kreeg een bank op haar 105e verjaardag