Torenlaan

Torenlaan

Aldus genoemd naar de naburige toren van de St. Willibrorduskerk.

De gemeente Diessen – en dan in het bijzonder burgemeester Reinders – heeft lange tijd sterk gepromoot dat er woningen werden gebouwd aan de noord- en westzijde van de Gildeweide. De grote achtertuinen van de woningen aan de Heuvelstraat boden daarvoor voldoende ruimte. Doel was de levendigheid van de Gildeweide te vergroten en het tot een echt dorpsplein, mét horeca, te maken. 

Torenlaan

Zo bedacht de stedenbouwkundig adviseur van de gemeente in 1992 (het jaar dat de kiosk op de Gildeweide werd gerealiseerd) een bebouwingswand aan de noordzijde van de Torenlaan. Twintig woningen plande hij er. Een ontwerpbestemmingsplan lag gereed. Met een maquette visualiseerde de ontwerper zijn plannen: aaneengesloten bebouwing, zoals de zes woningen aan de oostzijde van de Gildeweide, onderbroken door een brandgang. Op de hoek van de brandgang plande hij een staminee. Dat kwam er allemaal niet. De benodigde gronden – vooral achtertuinen van de woningen aan de Heuvelstraat – konden niet aangekocht worden. In 1995 kwam het desalniettemin tot een aanzet van de ‘bebouwingswand’ met de bouw van twee woningen: Torenlaan 1 en 2. Daar bleef het bij… tot nu toe.

Houtstraat

Bij de inrit tussen Torenlaan en Kerksingel herinnert een zelfgemaakt straatnaambordje met ‘Houtstraat’ eraan dat de familie Van den Hout hier woont en voorheen ook gronden bezat.