Turkaaweg

Turkaaweg

Genoemd naar het nabijgelegen bos. ‘t Turkaa is een broek- of moerasbos dat vroeger regelmatig werd overstroomd door de toen nog erg wilde Reusel en door de overloop van de watermolen, de Turk. Nu nog zijn delen van de Turk en van de vroegere loop van de Reusel goed te herkennen.

Meanderend stroompje in ’t Turkaa

Bosgebied ’t Turkaa

Dit ruim 10 hectare grote bosgebiedje ligt aan de oostkant van de Reusel tussen Baarschot en Diessen. Het is een broek- of moerasbos, dat vroeger regelmatig werd overstroomd door de toen nog erg wilde Reusel en door de overloop van de watermolen, de Turk. Er is een nieuw meanderend stroompje aangelegd, dat aan de zuidkant aftakt van de Reusel, vervolgens door het bosgebied stroomt en aan de noordkant weer in de Reusel uitkomt. De Weterloop is nog goed herkenbaar. Deze sloot is gegraven om de Reusel te ontlasten en om water naar de vloeiweide aan de Beerseweg te stuwen. Een stuw in de Reusel hielp hierbij. Vanwege het kletterende water heette deze plek in de volksmond ’t Brulstrumke.

In vroeger tijden leverde ’t Turkaa de Diessense bevolking geriefhout, dat werd gebruikt voor het maken van manden en bezems.

Meanderende Reusel bij ’t Turkaa voor ruilverkaveling jaren ’70

In 1982 heeft de gemeente nabij het bos een visvijver aangelegd, die in gebruik is bij hengelsportvereniging ’t Turkaa. ’t Turkaa herbergt tal van bijzondere dieren (een greep: ijsvogel, sperwer, specht, uil en diverse juffers) en planten (waterviolier, wolfspoot, salomonszegel en brede orchis). Er is een rolstoelpad doorheen. ‘t Turkaa is een geliefd wandel- en hondenuitlaatgebied voor veel Diessenaren. Om het gebied te vernatten gaat men van het meanderend stroompje de hoofdstroom maken.

Visvijver’t Turkaa in de winter

Ook andere maatregelen om de verdroging tegen te gaan, staan op stapel. Het bosgebiedje is te bereiken via de Turkaaweg. (Meer over dit bosgebied in Hers en geens dur Diessen deel 24 in het hoofdstuk ‘’t Turkaa, natuurpareltje tussen Diessen en Baarschot’).