Turkweg

Turkweg

De weg is genoemd naar de oude waterloop de “Turk”, die door ’t Turkaa kronkelde en fungeerde als overloop van de toenmalige watermolen. Restanten van dit pittoreske kreekje zijn nog steeds te herkennen in ’t Turkaa en eind 20e eeuw is een nieuw meanderend stroompje door het bos aangelegd. 

De Turkweg liep ten tijde van de naamgeving in 1955 vanaf het ‘krom vonderke’ (de bocht bij de overgang van Molenstraat naar Tongerloseweg) naar de Reusel. Voorheen was die weg ook bekend als d’n Kleine Dijk. Omdat de weg bij de ruilverkaveling was verdwenen, trok de gemeente de straatnaam in 1974 in. De bewoner van Turkweg 3 bleef het adres echter hanteren. Als gevolg van deze ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’ is de straatnaam feitelijk gehandhaafd en zelfs weer opgenomen in het gemeentelijke straatnamenregister.

Turkweg 3

Komende vanuit Diessen was dit langgevelboerderijtje, gebouwd vóór 1850, het eerste huis van Baarschot, wijk C, dus huisnummer C1. Daarom werd het huis in de volksmond “C1” genoemd. Het staat nu aan het eind van een doodlopend weggetje, de Turkweg. Tot en met de jaren ’60 van de vorige eeuw lag het met de lange westgevel aan de Kleine Dijk, de oude verbindingsweg van Baarschot via de Voorste Watermolen naar Diessen. In de loop der jaren hebben verschillende mensen in dit kleine boerderijtje gewoond. Er was maar weinig grond bij en het werd vaak verhuurd. In de jaren ’90 is het gerestaureerd. De ‘spie’ (taps toelopend stuk grond) nabij C1 werd ’t Krom Vunderke genoemd, net als de waterloop die hier onder de weg doorgaat. Op deze spie is later een bungalow gebouwd, de huidige Tongerloseweg 1.

Turkweg 3