Van Brechtstraat

Van Brechtstraat

Dit straatje ligt in de nieuwbouwwijk ’t Schelleken (welke naam is afgeleid van de oude akkernaam ’t Schildeken), die rond 1970 is aangelegd en waarvan de straatnamen zijn ontleend aan de geschiedenis van Diessen. Deze straat is genoemd naar de adellijke familie Van Brecht, van wie de gemeente bij de naamgeving vermeldde dat ze rond 1750 Heer van Diessen was. Dat is evenwel historisch onjuist.