Veltackerstraat

Veltackerstraat

Deze straat ligt in de nieuwbouwwijk ’t Schelleken (welke naam is afgeleid van de oude akkernaam ’t Schildeken), die rond 1970 is aangelegd en waarvan de straatnamen zijn ontleend aan de historie van ons dorp. Jacobus Veltacker werd in 1523 te Diessen geboren, zijn familie bezat het Baarschotse goed Ten Hove. Hij werd gekozen tot abt van Tongerlo (net als later zijn neef Adriaan Stalpaerts) en was zeer vooraanstaand in zijn tijd. Jacobus Veltacker overleed in 1583 te Antwerpen.