Voorste Welder

Voorste Welder

In 2006 werd deze weg van de Wilhelminadijk naar het bedrijventerrein Voorste Welder genoemd. Dit is een oude akkernaam uit Haghorst. Welder is een andere naam voor woeste gronden of gemeint.

Nieuwe woningen in de Welder gereed 201….