Waterstraat

Waterstraat

Deze eeuwenoude volksnaam is te verklaren uit de omstandigheid dat deze laaggelegen omgeving altijd een zeer slechte waterhuishouding heeft gekend en dientengevolge veel wateroverlast te verduren heeft gehad.

Algemeen

Dit is een eeuwenoude buurtschap, die al in de 16e eeuw wordt vermeld, bestaande uit een aantal oude boerderijen. Halverwege tussen huisnummer 16 en 16a loopt een fietspad door de landerijen via de fietsknooppuntenroute langs enkele vijvers, de Leemskuilen genaamd. Als u bij de Leemskuilen rechtdoor gaat, komt u op de Westerwijk/Koekovenseweg; ga je rechtsaf dan kom je via het viaduct over de N395 in Esbeek of Hilvarenbeek. De visvijvers waren oorspronkelijk leemputten waaruit leem werd gehaald voor de baksteenfabricage van de steenfabriek in Esbeek. 

Na ca. 200 meter ziet u aan de linkerkant van het fietspad een picknickplaats. Hier is op 24 maart 2010 een z.g. fladderiep geplant door het College van B&W van de gemeente Hilvarenbeek, geschonken door landschapsambassadeurs Kempenland.

Voorbij huisnummer 11b, het lijkt een inrit, kunt u linksaf via een fiets/voetpad naar de Vroonacker en naar het centrum van Diessen.

Als u vanaf de Beekseweg tegenover het crematorium de Waterstraat ingaat, ziet u meteen links tegen een boom een herinneringsmonument van Thomas, die hier dodelijk verongelukt is.   

Waterstraat 3

Deze boerderij, die met de korte gevel aan de weg staat, is vermoedelijk rond 1850 gebouwd en is ca. 1960 weer verbouwd. Er is een grote boomgaard/moestuin naast. Opmerkelijk aan de oude boerderij is de markante geknikte lijn van het dak. 

Waterstraat 3

Waterstraat 4 

Deze langgevelboerderij is gebouwd in 1915 en verbouwd ca. 1950.

Waterstraat 6

Deze voormalige boerderij, gebouwd ca. 1915 is in 1970 verbouwd en kreeg toen de naam Anelfo, naar de voornamen van de drie kinderen Anja, Ellie en Fons. Gesloopt begin 21e eeuw en herbouwd tot een burgerwoning.

‘Anelfo’

Waterstraat 8

Deze langgevelboerderij dateert vermoedelijk van omstreeks 1850 en is daarna enkele keren verbouwd. Hij staat een eindje van de straat met de lange gevel aan een zijweggetje. In de jaren ’90 van de vorige eeuw verbouwd tot woonboerderij. 

Waterstraat 8

Waterstraat 9

Verscholen  tussen de bomen ligt deze langgevelboerderij, die vermoedelijk dateert van omstreeks 1925. Rondom de aanliggende boomgaard is een meidoornhaag. Er staan twee eiken en drie lindes voor het huis.

Waterstraat 10

Langgevelboerderij gebouwd ca. 1910, verbouwd ca. 1980. Nog steeds in gebruik als boerderij. Onlangs uitgebreid met een moderne koeienstal.

Waterstraat 13

Deze langgevelboerderij stond er al ca. 1800 en is sindsdien regelmatig verbouwd. De muren zijn grauw geblokt gepleisterd. Er is een schuur in L-vorm. Er staan twee lindes en diverse eiken.

Waterstraat 14

Deze langgevelboerderij, genaamd D’ Ouw Knip, stond er al in 1850.  Ca. 1985 sterk gerestaureerd tot woonboerderij. 

Waterstraat 16/16a

Deze langgevelboerderij is gebouwd ca. 1925, later verbouwd. Er is nu een manege gevestigd ‘Paard & Ponyplezier’ waar men in een natuurlijke omgeving kan genieten van paard en pony. Men verzorgt er ook rijlessen voor zowel de beginnende als ervaren ruiters. 

Een in 1957 gesloopte boerderij tussen Waterstraat 16 en 18

Tussen de huidige panden Waterstraat 16 en 18 stond tot 1957 een boerderijtje, dat u op bijgaande foto ziet. Het was toen zo bouwvallig, dat het door de eigenaars werd gesloopt. Het was een echte langgevelboerderij: links het woongedeelte, in het midden de stal en rechts de schuur. De ramen zijn zesruitsschuiframen, die in onze streken in de late 19e en vroege 20e  eeuw werden toegepast. Het pand zou van vóór 1700 dateren. 

Waterstraat 20

Hier stond al in 1684  een hoeve. In 1830 staat er een huisje van de Heilige Geest of Armen van Diessen. In 1932 wordt dat armenhuisje afgebroken en bouwt de gemeente er een ‘keuterboerderij’. In februari 1942 loopt de boerderij meer dan 1000 gulden schade op door ‘bommen van een niet geïdentificeerd vliegtuig’.  In Hers en Geens dur Diessen deel 24 schreef Hans Schoenmaker het artikel ‘Armenzorg in Diessen, van bedeling naar bijstand’