Westerwijk

Westerwijk

Al eeuwen wordt dit deel van Diessen Westerwijk genoemd (in de volksmond verbasterd tot “Westrik”). De voor de hand liggende verklaring van de naam zou zijn ‘wijk ten westen van het dorp’, maar dat is te simpel. De oudste vermelding van de naam is namelijk ‘Wishorinck’, later verbasterd tot ‘Wistrick’ en nog later tot Westerwijk. Die oude naam zou ‘uithoek’ (‘horik’) met ‘lage natte graslanden’ (‘wis’) betekenen.

De Westerwijk is een eeuwenoude buurtschap, bestaande uit een zestal boerderijen. In Hers en geens dur Diessen deel 24 schrijft Jan van Helvoirt hierover in het hoofdstuk ‘Van Wolfsdonk naar Westerwijk’.

De spie, links Heuvelstraat – rechts Lombartsstraat

De Westerwijk begint bij het pleintje aan het eind van de Heuvelstraat en de Lombartsstraat. Op dit grasveld, de Spie genaamd, was vroeger een brandkuil. Hier staat nu het kloostertorentje van het vroegere Theresiaklooster (zie beschrijving hiervan bij Kerkstraat/Theresiastraat), in 1884 gebouwd en in 1985 gesloopt. Dit torentje is het enige overblijfsel van ruim 100 jaar Zusters van Liefde in Diessen. De zusters hebben een grote rol gespeeld in het onderwijs aan meisjes in Diessen, de gezondheidszorg en gaven steun aan de sociaal zwakkeren. 

Torentje voormalig klooster St. Theresia op kruispunt Heuvelstraat, Westerwijk en Lombartsstraat

Westerwijk 4

Hier stond zeker in 1751 al een boerderij: ‘huis, schuur, schop en erf’. Er is nog steeds een varkensbedrijf.

Westerwijk 6 en 8

Zeker vanaf de 18e eeuw tot ca. 1954 stond hier een eeuwenoude langgevelboerderij. Na de sloop verrees hier een moderne proefboerderij met de naam ‘De Nieuwe Erve’ met een zogenaamde open loopstal. De opening werd verricht door ir. H. Posthuma, directeur van het Instituut voor Landbouw Techniek en Rationalisering. Pastoor Van der Linden zorgde voor de traditionele inzegening. Later stopte de eigenaar met boeren en begon er een vakantieboerderij voor jeugdgroepen. De volgende eigenaars breidden deze in de jaren ’90 en begin deze eeuw verder uit. 

Nu is het een modern luxe vakantieverblijf ‘Landhoeve De Nieuwe Erf’ geheten, waar men volledig verzorgde arrangementen biedt voor groepen tot 300 personen. 

In het oude gedeelte Westerwijk 6 zijn vier accomodaties: ’t Voorhuis, De Hooizolder, Groot Genoegen en Klein Plezier. Achter Westerwijk 8 is het Dorpsplein met een groot overdekt centraal plein, diverse vergaderruimten en studio‘s. 

Onlangs is een nieuw gebouw verrezen bij Westerwijk 8: De Herberg. Het is helemaal onderkelderd met o.a. een grote feestzaal. De rest van de nieuwbouw bestaat uit cursusruimten en slaapkamers met wc-groepen. Het geheel is voorzien van een lift. 

Westerwijk 8

Deze boerderij was in de 17e eeuw veruit de grootste hoeve in de Westerwijk. In 1692 werd er, komende van het huis van chirurgijn Hanegraef aan de Beekse Plaats, een rosoliemolen in de schuur bij de hoeve gebouwd. Dat wil zeggen dat de molen aangedreven werd door de trekkracht van een paard. Er werd olie gewonnen uit koolzaad, maar ook uit raapzaad. Deze olie werd gebruikt om in te bakken en voor verlichting. De olie die uit lijnzaad gewonnen werd, was voor de bereiding van verf. De molenstenen van d’n Oliemeulen uit de Westerwijk zijn bewaard gebleven en dragen het jaartal 1713. Een oorspronkelijk oud kruiskozijn werd bij de sloop afgestaan aan het openluchtmuseum te Arnhem. Kort voor 1900 werd de molen definitief stilgezet. Meer over d’n Oliemeulen en zijn bewoners is te lezen in Hers en geens dur Diessen deel 7 in het hoofdstuk ‘In d’n ollie’ door Hans Schoenmaker. 

Westerwijk 8, oliemolen

Westerwijk 3

Deze langgevelboerderij werd gebouwd in 1928, maar is sindsdien flink verbouwd.

Westerwijk 5

Ook dit was oorspronkelijk een langgevelboerderij, vermoedelijk gebouwd in de 19e eeuw.

Westerwijk 5, kort voor de sloop in 1954 en 1958