Wilgenlaan

Wilgenlaan

In 1973 kwam het nieuwbouwplan De Heuvel tot uitvoering. Toen de ene straat naar een boomsoort was genoemd (Acacialaan), zocht men voor de andere ook in die richting. De keus viel op de wilg en dat was voor de gemeente reden om langs deze straat (katjes-)wilgen aan te planten. In deze straat is vooral sociale woningbouw: gemeentewoningen en ‘bejaardenwoningen’.