Willekensdreef

Willekensdreef

Genoemd naar Jac. Willekens (1870-1945), sigarenfabrikant, gemeenteraadslid en wethouder van Hilvarenbeek en lid van Provinciale Staten. Daarnaast – en daaraan dankt hij zijn Diessense straatnaam – was hij de eerste voorzitter van de commissie die toezag op de ruilverkaveling van ‘t Diessens Broek die eind jaren ’30 plaatsvond in het kader van de werkverschaffing.

Algemeen

Deze weg begint verhard aan de Emmerseweg en loopt als zandweg helemaal door tot aan het Wilhelminakanaal.

Bijzondere objecten:

Oude Pastorie en Pastoorswouwer

Ter hoogte van Willekensdreef 3 stond van de 14e tot begin 19e eeuw de door een gracht omgeven Oude Pastorie, de woning van de Diessense pastoors van de Abdij van Tongerlo. Van deze Oude Pastorie liep het Kerkepad naar de huidige Laarstraat. Verder is de Pastoorswouwer bewaard gebleven, dit was voorheen een vijver waar vis in werd gekweekt voor de pastoor. Meer over De Oude Pastorie in Hers en Geens dur Diessen, deel 19 in het hoofdstuk ‘De Oude Pastorie’ door Hans Schoenmaker.

Opgravingen Oude Pastorie
Wouwer bij de vroegere Oude Pastorie aan de Willekensdreef

‘t Diessens Broek

In de jaren ’30 van de 20e eeuw werd ’t Diessens Broek onder leiding van commissievoorzitter Jac Willekens omgevormd van woest gebied tot landbouwgrond. De meanderende Reusel werd daartoe ‘genormaliseerd’ ofwel rechtgetrokken. Eind 20e eeuw sloeg de slinger weer de andere kant uit en werd ’t Broek weer natuurgebied en kreeg de Reusel haar natuurlijke, kronkelende loop weer terug. De aanliggende weilanden zijn afgegraven en hebben hierdoor een andere vegetatie gekregen, hetgeen de natuurwaarde alleen maar verhoogd heeft. Kortom: het is een prachtig wandelgebied geworden! In Hers en Geens dur Diessen deel, 17 (2009) in het hoofdstuk ‘De Reusel zal weer kronkelen in ’t Diessens Broek’ door Ad van Doormaal leest u meer over dit gebied.