Wandelroutes door Diessen

Filter de routes:

[searchandfilter fields="post_tag" empty_search_url="/wandelroutes" show_count="1" submit_label="zoeken" class="filter_routes" all_items_labels="Alle wandelroutes" category="4"]

Tag: E

Eikenbeemd

Diessen kende vroeger veel ‘beemden’: laaggelegen weidegronden langs de beek die zonder bemesting vruchtbaar waren doordat ze regelmatig overstroomden. Het vee dat op stal stond werd bijgevoerd met hooi uit deze beemden. ‘Eikenbeemd’ is echter geen historische, maar een (door de gemeente) bedachte naam.

Lees verder

Emmastraat

De gemeente koos in 1966 deze naam voor deze nieuwbouwstraat mede gelet op de ligging nabij de Wilhelminadijk. Koningin Emma (1858-1934) was de tweede vrouw van koning Willem III. Ze was moeder van de latere koningin Wilhelmina en van 1890 tot 1898 tevens regentes.

Lees verder

Echternachstraat

Genoemd naar de nog steeds bestaande abdij in de Oost-Luxemburgse stad Echternach, die in 698 door St. Willibrord werd gesticht. In een oorkonde uit 726 verklaart Willibrordus aan de abdij te schenken de door Frankische edelen aan hem geschonken goederen, onder meer gelegen te Diessen.

Lees verder