Wandelroutes door Diessen

Filter de routes:

[searchandfilter fields="post_tag" empty_search_url="/wandelroutes" show_count="1" submit_label="zoeken" class="filter_routes" all_items_labels="Alle wandelroutes" category="4"]

Tag: K

Krampvenseweg

De naam verwijst naar het gelijknamige ven dat hier vroeger, toen deze omgeving nog uit woeste gronden bestond, lag. Een verklaring voor de naam Krampven is niet bekend.

Lees verder

Kweldijk

Deze dijk ligt er uiteraard al vanaf de aanleg van het kanaal maar kreeg pas in 2008 zijn officiële naam. Tussen Haghorst en Biest-Houtakker loopt het kanaal door een zeer laag gelegen gebied: de Opslag ten noorden van het kanaal en de Gemeijnt ten zuiden ervan zijn beide erg drassig. Hier is het kanaal dan ook niet alleen gegraven maar zijn de dijken er langs opgeworpen. Geen wonder dat er water door de dijk heen sijpelt: ‘kwel’ dus.

Kanaaldijk Noord

In 1962 viel deze straat onder de toenmalige gemeente Oost-, West- en Middelbeers en kreeg toen de – voor de hand liggende – naam Kanaaldijk Noord. Sinds de herindeling per 1 januari 1997 behoort de straat tot de gemeente Hilvarenbeek en dus ook tot de kern Haghorst, waar al een Kanaaldijk (zie nummer 42) en Wilhelminadijk (zie nummer 43) waren en later nog een Kweldijk is toegevoegd.

Koningin Julianaweg

In 1962 viel deze straat nog onder de toenmalige gemeente Oost-, West- en Middelbeers en werd toen vernoemd naar koningin Juliana (1909-2004), vorstin van ons land van 1948 tot 1980. Vanaf 1 januari 1997 behoort de zogeheten Beerse Hoek, inclusief deze straat, bij de gemeente Hilvarenbeek. Sindsdien wordt Juliana binnen de (nieuwe) gemeente met twee straatnamen geëerd.

Kruisberg

De straatnaam is afgeleid van de akkernaam ‘Cruijsbergh’. Dit was een hoge akker met een veldkruis, gelegen aan de Beekseweg.

Lees verder

Krekelshof

Omstreeks 1972 noemde de eerste bewoner deze straat ‘Nieuwe Erven’ (genoemd naar een akker alhier) en de gemeente volgde die naamgeving. Toen in 1993 de nieuwbouwwijk ten zuiden van de Lombartsstraat ‘Nieuwe Erven’ werd genoemd, werd deze straat omgedoopt in Krekelshof (eveneens een oude akkernaam). D’n hof is vanouds de benaming van de (moes)tuin vlak aan huis.

Lees verder

Kanaaldijk

Uiteraard genoemd naar het Wilhelminakanaal, dat in 1923 – na een lange periode van eerst plannen maken en toen graven – werd geopend. Enerzijds doorsneed het kanaal Haghorst maar anderzijds bracht het de kern vooral welvaart: door de betere verbindingen konden de woeste gronden ontgonnen worden, waardoor het dorp tot bloei kwam.

Lees verder

Kerkstraat

Het zal eenieder duidelijk zijn dat deze straat zijn naam dankt aan de Diessense St. Willibrorduskerk. Vermoed wordt dat in de 8e eeuw een eenvoudig kerkje of kapel van hout en stro is opgericht, wellicht op de plaats van de huidige kerk. Eind 14e eeuw is men gaan bouwen aan de stenen kerk, die sinds 1432 is toegewijd aan de H. Willibrordus.

Lees verder

Korenpad

Dit was de volksnaam voor een pad dat voorheen van de Beekseweg naar de Heuvelstraat liep en zo de akkers doorkruiste. In 1984 kreeg het huidige Korenpad die naam.

Lees verder

  • 1
  • 2