Wandelroutes door Diessen

Filter de routes:

[searchandfilter fields="post_tag" empty_search_url="/wandelroutes" show_count="1" submit_label="zoeken" class="filter_routes" all_items_labels="Alle wandelroutes" category="4"]

Tag: T

Theresiastraat

Aldus genoemd naar het voormalige St. Theresiagesticht, dat in 1883-1888 is gebouwd voor de Zusters van Liefde  van de Congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid. Het klooster en de nonnen speelden een eeuw lang een belangrijke rol in Diessen, vooral in het onderwijs.

Lees verder

Turkaaweg

Genoemd naar het nabijgelegen bos. ‘t Turkaa is een broek- of moerasbos dat vroeger regelmatig werd overstroomd door de toen nog erg wilde Reusel en door de overloop van de watermolen, de Turk. Nu nog zijn delen van de Turk en van de vroegere loop van de Reusel goed te herkennen.

Meanderend stroompje in ’t Turkaa

Lees verder

Tongerloseweg

In de volksmond stond deze weg bekend als Grote Dijk maar in 1955 vernoemde de gemeente deze naar de abdij in het Belgische Tongerlo, die eeuwenlang een band had met Diessen. In de 13e eeuw nam de abdij van Tongerlo beetje bij beetje de functie van de abdij van Echternach over voor wat betreft de zielzorg in Diessen en leverde hier de pastoors, tot 1830.

Lees verder

Turkweg

De weg is genoemd naar de oude waterloop de “Turk”, die door ’t Turkaa kronkelde en fungeerde als overloop van de toenmalige watermolen. Restanten van dit pittoreske kreekje zijn nog steeds te herkennen in ’t Turkaa en eind 20e eeuw is een nieuw meanderend stroompje door het bos aangelegd. 

Lees verder

Toekomstweg

Deze naam herinnert aan de N.V. Zuid-Bevelandsche Landbouw-onderneming ‘De Toekomst’. Rijke Zeeuwse oesterkwekers kochten vanaf 1910 honderden hectares goedkope heidegrond in Diessen. Tien jaar later vertrokken ze weer, de Zeeuwse aanpak van de ontginningen werkte toch niet goed uit op de Brabantse zandgrond.

Lees verder