Wandelroutes door Diessen

Filter de routes:

[searchandfilter fields="post_tag" empty_search_url="/wandelroutes" show_count="1" submit_label="zoeken" class="filter_routes" all_items_labels="Alle wandelroutes" category="4"]

Tag: W

Wildertsedijk

In 2009 kreeg dit zandpad van de gemeente een officiële naam. De Wildertsedijk loopt vanaf de Lage Haghorst (tussen de nummers 31 en 33) het Broek in, kruist de Willekensdreef en steekt dan de Reusel over naar de waterzuivering. Wildert is een andere naam voor woeste gronden of gemeint. Welder komt van dezelfde oorsprong. In de volksmond wordt de Wildertsedijk Dwarse Broekweg genoemd.

Voetgangersbrug Dwarse Broekweg, met links de doorwaadbare voorde

Wellenstraat

In 1986 werden vijf straten in de uitbreidingswijk Vroonacker vernoemd naar personen die grote verdiensten hebben gehad voor Noord-Brabant, in het bijzonder voor de landbouw. Ir. J.W. Wellen (Neerbosch 1920-Vught 1984) was onder meer directeur-secretaris van de NCB, directeur-generaal van het Ministerie van Landbouw en algemeen directeur van Interpolis.

Wilgenlaan

In 1973 kwam het nieuwbouwplan De Heuvel tot uitvoering. Toen de ene straat naar een boomsoort was genoemd (Acacialaan), zocht men voor de andere ook in die richting. De keus viel op de wilg en dat was voor de gemeente reden om langs deze straat (katjes-)wilgen aan te planten. In deze straat is vooral sociale woningbouw: gemeentewoningen en ‘bejaardenwoningen’.

Walweg

Deze straat is genoemd naar de naburige loswal aan het Wilhelminakanaal. Via de loswal, aangelegd in 1920 door dezelfde firma die eerder het kanaal had gegraven, werden onder meer veevoer, kunstmest en bouwmaterialen aangevoerd en landbouwproducten afgevoerd. De ontwikkeling van de kern Haghorst werd hiermee sterk gestimuleerd.

Lees verder

Wethouder Roozenstraat

Genoemd naar Tinus Roozen (1896-1969). Deze landbouwer speelde vele decennia een vooraanstaande rol in het Diessense gemeentebestuur en verenigingsleven. Hij was raadslid vanaf 1927 en wethouder vanaf 1935. Beide functies vervulde hij tot 1966, met een gedwongen onderbreking tijdens de oorlog. Na de bevrijding was hij waarnemend burgemeester.

Lees verder

Wijnhovenstraat

Genoemd naar Peter Wijnhoven (geboren te Maasbree in 1894), die in 1947 werd benoemd tot burgemeester van Diessen. In 1959 ging hij met pensioen en zeer kort daarna gaf de gemeente de (deels nieuw aangelegde) Wijnhovenstraat die naam. In 1960 vertrok Wijnhoven naar Venlo, waar hij in 1979 overleed. 

Burgemeester Wijnhoven ontvangt koningin Juliana en prins Bernhard

Lees verder

Watermolenweg

Genoemd naar de Voorste Watermolen die hier eeuwenlang stond (zie voor de Achterste Watermolen 058 Moleneind). De eerste molen dateert waarschijnlijk uit de 14e eeuw. In 1851 werd  De Keizer gebouwd, een imposante watervluchtmolen, die zowel door wind- als waterkracht kon worden aangedreven. In 1885 stortte de Keizer in en werd hij vervangen door een eenvoudige watermolen gebouwd, die in 1921 verloren ging.

Lees verder

Wilhelminadijk

Net als het naastgelegen kanaal vernoemd naar koningin Wilhelmina (1880–1962), vorstin van ons land van 1890 tot 1948. Het Wilhelminakanaal werd in 1923 – na een lange periode van eerst plannen maken en toen graven – geopend. Enerzijds sneed het Haghorst in twee delen maar anderzijds zorgde het voor een sterke economische impuls en flinke groei.

Lees verder

Witvenstraat

Deze straat is omstreeks 1950 tijdens de ruilverkaveling ontstaan en kreeg van de ruilverkavelingscommissie de naam Witvenstraat. Eén van de akkers in deze omgeving droeg de naam “Witven”, hetgeen er op kan wijzen dat hier vroeger een meertje is geweest met bijvoorbeeld wit zand of witte bloemen. Een andere verklaring is dat ‘wit’ verwijst naar turf van een matige kwaliteit, in tegenstelling tot de zwaardere ‘zwarte’ turf.

Lees verder

  • 1
  • 2