Wandelroutes door Diessen

Filter de routes:

[searchandfilter fields="post_tag" empty_search_url="/wandelroutes" show_count="1" submit_label="zoeken" class="filter_routes" all_items_labels="Alle wandelroutes" category="4"]

Tag: M

Meiraap

In 2010 werden acht straten in het nieuwbouwplan Vroonacker III genoemd naar ‘vergeten groenten’, zonder achtervoegsels als –straat of -laan. Dit was een idee van de eerste groep toekomstige bewoners, die zich hierbij lieten inspireren daar het volkstuincomplex dat hier lag en moest wijken voor de woningen. Meiraap (Brassica rapa) is een oude groente die in Nederland vrijwel alleen nog door de amateurtuinder en in de biologische landbouw geteeld wordt, maar bijvoorbeeld in België en Frankrijk heel gewoon is.

Meiraap

Moutstraat

In 2009 kregen de straten in het Baarschotse nieuwbouwwijkje Brouwershof namen die verband houden met de productie van bier. Hiermee wordt indirect verwezen naar de nabijgelegen voormalige brouwerij Het Witte Kruis. Mout wordt gebruikt als grondstof voor bier.

Molenacker

In 1983 kreeg de eerste straat van het uitbreidingsplan Vroonacker de naam Molenacker. De windmolen De Onvermoeide van de familie Teurlings stond waar nu de gemeentewerf annex brandweerkazerne zijn gevestigd. De Onvermoeide was een grondmolen en een bovenkruier. In 1945 liep de molen zware stormschade op en werd deze gesloopt.

Lees verder

Meester Jacobsstraat

Deze straatnaam herinnert aan Alphons Jacobs, die gedurende 40 jaar onderwijzer was aan de openbare lagere school te Diessen. Daarnaast was Jacobs secretaris van de Jongelingen Congregatie van O.L. Vrouw. Meester Jacobs, die altijd vrijgezel is gebleven, leefde van 1858 tot 1922 en woonde samen met zijn eveneens ongetrouwde zus Mieke Jacobs in een huisje aan het Laar, op de plaats waar de Julianastraat in de jaren ’50 is doorgetrokken.

Lees verder

Moleneind

Genoemd naar de Achterste Watermolen die hier eeuwenlang stond (zie voor de Voorste Watermolen Watermolenweg). Rond 1500 wordt vermeld dat er een watermolen stond op een stuk land genaamd ‘tgijsel’ en dat ‘daermen cooren maelt ende olij slaet’. In 1865 was de molen niet meer in gebruik.

Lees verder

Molenstraat

Aan deze straat heeft voor zover bekend nooit een molen gestaan en aangezien we deze volksnaam al in 1681 tegenkomen, kan hij ook niet afgeleid zijn van de pas rond 1825 gebouwde Heibloem. Het aannemelijkst is dan ook dat de naam verband houdt met de molen van de huidige Watermolenweg: het was de weg vanuit het dorp naar die molen.

Lees verder

Maternusstraat

In 1955 werd de naam gekozen omdat de H. Maternus reeds voor Willibrordus bekeerder van Diessen zou zijn geweest. Maternus is bekend als deelnemer aan het concilie van Arles (314) en als bisschop van Trier, Keulen en Tongeren, echter van een relatie met Diessen is nooit iets gebleken.

Lees verder