Wandelroutes door Diessen

Filter de routes:

[searchandfilter fields="post_tag" empty_search_url="/wandelroutes" show_count="1" submit_label="zoeken" class="filter_routes" all_items_labels="Alle wandelroutes" category="4"]

Tag: V

Voorste Welder

In 2006 werd deze weg van de Wilhelminadijk naar het bedrijventerrein Voorste Welder genoemd. Dit is een oude akkernaam uit Haghorst. Welder is een andere naam voor woeste gronden of gemeint.

Lees verder

Van Bijsterveldtstraat

Janus van Bijsterveldt (1903-1990) kwam in 1932 vanuit Gilze naar Haghorst om daar een bestaan op te bouwen op een ontginningsboerderij ten noorden van het kanaal. Janus en zijn vrouw waren beiden zeer actief in het verenigingsleven van Haghorst en Diessen. Tevens was Janus van Bijsterveldt was van 1939 tot 1962 gemeenteraadslid, waarvan ruim 15 jaar tevens wethouder.

Lees verder

Van Meelstraat

In 1986 werden vijf straten in de uitbreidingswijk Vroonacker vernoemd naar personen die grote verdiensten hebben gehad voor Noord-Brabant, in het bijzonder voor de landbouw. Dr. Ir. C.J. van Meel (Oud-Gastel 1903-Hilvarenbeek 1964) was onder meer consulent-secretaris van de RK Jonge Boerenstand, rijkslandbouwconsulent, voedselcommissaris, landbouwattaché en Tweede Kamerlid voor de KVP (1952-1963).

Dr. Ir. C.J. van Meel (1903 – 1964)

Van Haarenstraat

In 1986 werden vijf straten in de uitbreidingswijk Vroonacker vernoemd naar personen die grote verdiensten hebben gehad voor Noord-Brabant, in het bijzonder voor de landbouw. P.J. van Haaren (Beugen 1886-Tilburg 1952) was algemeen secretaris van de NCB en medeoprichter van de verkoopvereniging van die organisatie.

Van den Elsenstraat

In 1986 werden vijf straten in de uitbreidingswijk Vroonacker vernoemd naar personen die grote verdiensten hebben gehad voor Noord-Brabant, in het bijzonder voor de landbouw. De Norbertijner pater Gerlacus van den Elsen werd in 1853 te Gemert geboren en overleed in 1925 te Heeswijk. Hij was onder meer medeoprichter van de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond NCB en kreeg vanwege de erenaam Boerenapostel toebedeeld.

Gerlacus van den Elsen (1853 -1925)

Van Wettenstraat

Genoemd naar Maria Theresia van Wetten (1805-1873). Ze was dienstmaagd bij de Diessense pastoor Boeren en liet na haar dood het aanzienlijke bedrag van 10.000 na, dat werd besteed aan de bouw van het klooster. 

Lees verder

Van Brechtstraat

Dit straatje ligt in de nieuwbouwwijk ’t Schelleken (welke naam is afgeleid van de oude akkernaam ’t Schildeken), die rond 1970 is aangelegd en waarvan de straatnamen zijn ontleend aan de geschiedenis van Diessen. Deze straat is genoemd naar de adellijke familie Van Brecht, van wie de gemeente bij de naamgeving vermeldde dat ze rond 1750 Heer van Diessen was. Dat is evenwel historisch onjuist.

Veltackerstraat

Deze straat ligt in de nieuwbouwwijk ’t Schelleken (welke naam is afgeleid van de oude akkernaam ’t Schildeken), die rond 1970 is aangelegd en waarvan de straatnamen zijn ontleend aan de historie van ons dorp. Jacobus Veltacker werd in 1523 te Diessen geboren, zijn familie bezat het Baarschotse goed Ten Hove. Hij werd gekozen tot abt van Tongerlo (net als later zijn neef Adriaan Stalpaerts) en was zeer vooraanstaand in zijn tijd. Jacobus Veltacker overleed in 1583 te Antwerpen.

Van der Lindenstraat

Genoemd naar Martinus van der Linden (1886-1962), die in 1932 pastoor werd van de Diessense St. Willibrordusparochie. In de bijna 30 jaar dat hij in Diessen pastoor was, gebeurde er erg veel: de crisisjaren, de oorlog, de bevrijding en de wederopbouw. Hij kreeg al bij leven, in 1959, deze straatnaam als eerbetoon.

Lees verder

Van Dijcklaan

Deze straat is genoemd naar de familie Van Dijck die van 1845 tot 1900 de burgemeesters van Diessen leverde. De familie Van Dijck was van rond 1800 tot ver in de 20e eeuw onmiskenbaar de meest vooraanstaande familie van Diessen. Leerlooier Norbert van Dijck, in 1795 geboren in Diest, kwam – waarschijnlijk in het voetspoor van zijn oom Siardus van Dijck, de laatste witheer van Tongerlo die hier pastoor was – naar Diessen. In 1845 werd hij burgemeester. Na zijn dood in 1852 volgde zijn zoon Bernard hem op. Na het vertrek van Bernard in 1863 bekleedde zijn broer Max het ambt tot diens overlijden in 1900.

Lees verder

  • 1
  • 2