Wandelroutes door Diessen

Filter de routes:

[searchandfilter fields="post_tag" empty_search_url="/wandelroutes" show_count="1" submit_label="zoeken" class="filter_routes" all_items_labels="Alle wandelroutes" category="4"]

Tag: W

Waterstraat

Deze eeuwenoude volksnaam is te verklaren uit de omstandigheid dat deze laaggelegen omgeving altijd een zeer slechte waterhuishouding heeft gekend en dientengevolge veel wateroverlast te verduren heeft gehad.

Lees verder

Westerwijk

Al eeuwen wordt dit deel van Diessen Westerwijk genoemd (in de volksmond verbasterd tot “Westrik”). De voor de hand liggende verklaring van de naam zou zijn ‘wijk ten westen van het dorp’, maar dat is te simpel. De oudste vermelding van de naam is namelijk ‘Wishorinck’, later verbasterd tot ‘Wistrick’ en nog later tot Westerwijk. Die oude naam zou ‘uithoek’ (‘horik’) met ‘lage natte graslanden’ (‘wis’) betekenen.

Lees verder

Willibrordusstraat

Deze naam werd in 1955 door de gemeente gekozen “voor een der belangrijkste straten vanwege de bijzondere relatie tussen de H. Willibrordus, Diessens patroonheilige, en het dorp Diessen.” Willibrord (658-739) deed missiewerk in het huidige Nederland en stichtte het klooster te Echternach. De overlevering wil dat hij ook in Diessen heeft gepredikt, maar harde bewijzen daarvan zijn er niet.

Lees verder

Willekensdreef

Genoemd naar Jac. Willekens (1870-1945), sigarenfabrikant, gemeenteraadslid en wethouder van Hilvarenbeek en lid van Provinciale Staten. Daarnaast – en daaraan dankt hij zijn Diessense straatnaam – was hij de eerste voorzitter van de commissie die toezag op de ruilverkaveling van ‘t Diessens Broek die eind jaren ’30 plaatsvond in het kader van de werkverschaffing.

Lees verder

  • 1
  • 2